"KISACA HAVAK"

Temelleri 2017 yılında atılan Hikmet Alacahanlı Vakfı’nın kuruluş amacı, tarafsız ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemektir. Kamu yararı gözetilerek yapılan Vakıf faaliyetleri eğitim, kültür, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırılmıştır. Hikmet Alacahanlı Vakfı çatısı altında toplanacak olan şirketlerin gerçekleştireceği bütün sosyal ve kültürel faaliyetler ise Vakfa en önemli katkıyı sağlamaktadır. Eğitim, Hikmet Alacahanlı Vakfı’nın kuruluşundan bugüne kadar misyon edindiği, öncelikli destek alanlarından biri olmuştur. Eğitime yapılan destek ve teşvikler ile ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine yapılan katkı bu misyonun en önemli göstergesi olmuştur.

Bunun yanı sıra, Hikmet Alacahanlı Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla özellikle genç kadınların güçlenmesi için eğitim ve eğitimden işgücüne geçiş odaklı çalışmalar da gerçekleştirecektir.

Hikmet Alacahanlı Vakfı, bir yandan eğitim ve medya alanlarına destek verirken, diğer yandan ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek hem de bu tür girişimlere desteğini sürdürecektir. Ayrıca; ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve özellikle eğitim alanlarında gerçekleştirilecek araştırmaların yayımlanmasını sağlayarak çalışmaların devamı için teşvik edecektir.

Hikmet Alacahanlı Vakfı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çağdaş ve evrensel uygarlığın önemli bir üyesi olması ve en doğru biçimde temsil edilmesi için eğitimden sağlığa, spora gerekli olan her alanda var gücüyle katkı sağlamaya devam etmektedir.

Kurucumuz Ümit Zehra Pamir’in Mesajı;
Ülkemizde yaşayan her kızımızın yaşadığı problemlerden dolayı bir vatandaş olarak sorumluyum. Hepimiz, ülkemiz ve insanlarımız için, daha yüksek yaşam standartları, daha iyi bir refah düzeyi arzu ediyor ve bunu sağlamak adına çalışıyoruz. Tüm gayretlerimiz Türkiye’nin bilim, eğitim, sanat, kültür ve teknolojide dünyadaki gelişmelere ayak uydurması ve her zaman dünyanın saygın ülkeleri arasında olması için. İşte biz bu noktada, Vakfı olarak gençlerimize sunulan eğitim fırsatlarının, güçlü ve saygın bir toplum için toprağa atılan tohumlar olduğuna inandık. Ülkemizin aydınlık geleceğini belirleyecek çağdaş nesiller yetişmesi için imkânlarımızı seferber ettik. Çünkü ben, bu ülkenin insanına, doğup büyüdüğümüz topraklara yatırım yapmanın önemli bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum ve biliyorum ki, tüm toplum benim bu yaklaşımımı içtenlikle benimsiyor. Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,
Ümit Zehra Pamir