"HAVAK"

Değerli anne babalar;
Eğitim öğretime yeni bir renk katmak adına çıktığımız bu yolda en büyük gayemiz hepimizin en kıymetlileri olan çocuklarımızı çok daha mutlu bireyler olarak yetiştirmektir. ”Her çocuk özeldir“ bilinciyle başladığımız yolculuğumuzda amacımız çocuklarımızın kendilerine güvenen, ayakları üstünde sağlam duran, başarılı, kültürel ve ahlaki değerlerine sahip, bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Geçmişten günümüze değişen hayat şartları ve teknolojik gelişmelerin yaşantımıza olumlu-olumsuz birçok etkisi olduğunun farkındayız. Havak olarak karşılaştığımız bu olumsuz şartları elimizden geldiğince olumlu hale getirerek çocuklarımızın özgüveni yüksek ve başarılı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlamak da bu yola çıkmamızın en önemli nedenlerinden biri.
HAVAK Atatürk ilke inkılâplarına bağlı, çağımızın getirdiği yenilikleri takip edebilen, insan haklarına saygılı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, özgüveni kuvvetli, geleceğe yön verebilecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.


Amacımız Türk eğitim sisteminin laik, bilimsel, akılcı, özgür ve demokratik nitelik kazanmasını ve kurumsallaşmasını sağlamak, Akılcı, çağdaş, bağımsız düşünen; araştırmacı, yeniliklere açık bireyler yetişmesine destek olmak, Ulusal eğitim sistemine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar, incelemeler ve çalışmalar yapmak, Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek bunları eğitim alanında Türk insanının hizmetine sunmak, Eğitimin her düzeyinde, öğrenim kurumları, yurtlar, eğitim evleri, aile okulları kurmak ve kurulmuş olanlara destek vermek, Çağın gereksinimleriyle uyumlu bir eğitim sistemi oluşturulmasında sivil toplum güçlerini harekete geçirmek, Aile okulları açarak aileleri eğitmek, Her seviyedeki okullardaki eğitim faaliyetlerini, ders, öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek, Üniversiteler ve okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler düzenlemek.Ümit Zehra Pamir
Yönetim Kurulu Başkanı